Untuk Bantuan

Micron Technology, Inc. komit untuk memastikan proses permohonan dalam talian memberi peluang pengambilan kerja yang sama rata kepada semua pemohon kerja, termasuk individu dengan kurang upaya. Sekiranya anda memerlukan bantuan dalam mencari kekosongan kerja atau menyerahkan permohonan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia Micron di 1-800-336-8918 (atau 208-368-4748) atau lik di sini untuk maklumat lanjut mengikut negara atau wilayah.

Peluang Pengambilan Kerja Sama Rata

Micron percaya yang semua orang berhak mendapat peluang pengambilan kerja yang sama rata. Micron mengambil kerja, menggaji, melatih, menggalakkan, mendisplin dan memberi syarat lain pengambilan kerja tanpa mengira kaum, warna kulit, etnik, agama, jantina, identiti jantina seseorang, atau ungkapan, umur, negara asal, ketidakupayaan, status veteran, orientasi seks, status perkahwinan atau klasifikasi lain yang dilindungi di bawah undang-undang atau polisi Syarikat. Ini termasuk memberi penginapan yang munasabah kepada ketidakupayaan atau kepercayaan agama dan amalan ahli pasukan.

Kerajaan memerlukan Micron untuk mengekalkan maklumat tentang mereka yang mencari pekerjaan dengan syarikat, termasuk kaum dan jantina mereka. Sewajarnya, untuk membantu kami mematuhi keperluan ini, kami menggalakkan anda untuk memberi kami maklumat pengenalan diri berikut. Bagaimanapun, penyerahan maklumat ini adalah secara sukarela dan keengganan untuk memberinya tidak akan menjejaskan peluang pengambilan kerja anda atau terma dan syarat pengambilan kerja, sekiranya digaji. Sekiranya anda menyerahkan maklumat ini, ia akan disimpan dengan sulit dan akan digunakan untuk kompilasi data bagi keperluan laporan.

Untuk maklumat lanjut tentang Peluang Pengambilan Kerja Sama Rata, sila ikuti pautan ini:
EEO adalah Undang-Undang
EEO adalah Tambahan Undang-Undang
Peruntukan Ketelusan Bayaran

Kepelbagaian dan Rangkuman

 

Di Micron, warga kami adalah sumber kami yang paling penting dan merupakan pendorong kritikal bagi kelebihan persaingan kami. Kami percaya inovasi terbaik kami berasal daripada kepelbagaian pengalaman, perspektif dan latar belakang ahli pasukan kami yang berbeza. Kami ghairah dalam mencipta persekitaran yang pelbagai dan inklusif, wakil komuniti kami dan pelanggan yang kami santuni.

Komitmen Kami

Pengesahan-e

(Terpakai hanya untuk pekerjaan A.S. sahaja)

Calon mesti mempunyai kebenaran untuk bekerja di Amerika Syarikat sekiranya diambil kerja untuk jawatan yang terletak di Amerika Syarikat. Micron Technology, Inc. menggunakan sistem Pengesahan-e bagi Department of Homeland Security (DHS) dan Social Security Administration (SSA) E-Verify system untuk mematuhi pengesahan kebenaran kerja. Untuk maklumat lanjut tentang Pengesahan-e, dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Sepanyol, anda boleh melawat https://www.uscis.gov/e-verify

Pemberitahuan Permohonan Buruh (LCA) Kriteria

Untuk Ahli Pasukan & Kontraktor Micron pada masa kini

Seperti yang tertera dalam 20 CFR 655.734 , Kini, Micron Technology, Inc dan anak-anak  syarikatnya  akan menyiarkan salinan electronik bagi Kriteria Permohonan Buruh (LCA) berkaitan pekerja H-1B Micron yang akan memberikan perkhidmatan di Lokasi Micron . Anda boleh merujuk notis LCA di pautan ini.