E-mel kerja serupa kepada sayaE-mel kerja serupa kepada saya
Kongsi Kerja ini

Tarikh: Oct 8, 2017

Lokasi: Muar, 01, MY

Syarikat: Micron

Nombor Pekerjaan:  93083 

Description for quarterly testing.  Not real job.  do not apply


Kami merekrut, mengambil bekerja, melatih, menaikkan pangkat, mengenakan tindakan disiplin dan memberikan syarat pekerjaan lain tanpa mengambil kira bangsa individu, warna kulit, agama, jantina, umur, negara asal, ketakupayaan, orientasi seksual, identiti jantina dan luahan, kehamilan, status veteran atau pengelasan lain yang dilindungi di bawah undang-undang.  Ini termasuk memberikan penginapan sewajarnya untuk ketakupayaan atau kepercayaan agama dan amalan ahli pasukan.


Setiap pengurus, penyelia dan ahli pasukan bertanggungjawab untuk mengamalkan dasar ini. Pentadbir EEO dalam Sumber Manusia bertanggungjawab untuk pentadbiran dasar ini. Pentadbir akan memantau pematuhan dan boleh menjawab sebarang soalan mengenai hal EEO.


Untuk mendapatkan bantuan dengan proses permohonan, sila hubungi Jabatan Sumber Manusia Micron di 1-800-336-8918 (atau 208-368-4748).


Kata Kunci:  Muar || Johor (MY-01) || Malaysia (MY) || SGA || Kemasukan || tetap || Sumber Manusia || Not Applicable ||